Statutul AsociatieiCAPITOLUL I - MEMBRI FONDATORI, DENUMIREA, SEDIUL ASOCIATIEI, FORMA JURIDICA, DURATA DE FUNCTIONARE

Art.1. Membri fondatori:

 • WORWAG FRITZ EUGEN
 • GAVAN NORINA-ALINTA
 • BAJENARU OVIDIU-ALEXANDRU
 • MINDRUTA IOANA–RALUCA
 • LUPESCU TUDOR-DIMITRIE
 • MURESANU FIOR-DAFIN
 • PATRICHI SANDA-LIDIA
 • FLOREA BOGDAN
 • BULBOACA CORNELIU-ANGELO
 • HANCU NICOLAE-DRAGOS
 • VERESIU IOAN-ANDREI
 • PAVEL PAULA-LOREDANA-GEORGETA
 • CATRINA EDUARD-LUCIAN
 • CRETEANU GABRIELA–ILEANA
 • MOTA MARIA
 • POPESCU RALUCA-MARIA
 • POPA AMORIN-REMUS
 • TIMAR ROMULUS-ZORIN
 • CRISTESCU JULIETA
 • BOCSAN IOAN-STELIAN
 • MESAROS MARIA-ANGELA
 • STIRBAN OVIDIU-ALIN
 • BALASA RODICA-IOANA
 • GRAUR MARIANA
 • SISAK EDITH

in baza consimtamantului liber exprimat, am hotarat constituirea asociatiei "SOCIETATEA de NEUROPATIE DIABETICA”, conform prevederilor OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare.

Art.2. Denumirea Asociatiei: "SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICA"

Asociatia va purta denumirea de „SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICA", denumire rezervata, prin dovada disponibilitatii denumirii nr. 112688, eliberata in data de 25.05.2012 de catre Ministerul Justitiei- Serviciul Comunicare si Relatii Publice.

Art.3. Sediul asociatiei:

Sediul asociatiei va fi in Romania, Cluj-Napoca, Str. Trifoiului nr. 23A, jud.Cluj.
Asociatia ca persoana juridica romana, poate infiinta filiale, sucursale si reprezentante sau sedii secundare in vederea desfasurarii activitatii, cu structuri teritoriale in tara si in strainatate,cu respectarea prevederilor legale.

Art.4. Forma juridica:

Asociatie non-profit,apolitica,non-guvernamentala,non-etnica,non-confesionala, independenta cu personalitate juridica, constituita din persoane fizice.
In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de ordine din Registrul asociatiilor si fundatiilor, codul fiscal si patrimoniul asociatiei.

Art 5. Durata de functionare:

Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata, incepand din data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Cluj.CAPITOLUL II SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI

Art.6. Scopul asociatiei:

SOCIETATEA DE NEUROPATIE DIABETICA are drept scop desfasurarea de activitati cu caracter medical, stiintific, de cercetare si pregatire profesionala in domeniul medical, de edificare, largire a bazei materiale stiintifice pentru dezvoltarea si studiul neuropatiei diabetice in Romania, de promovare si sprijinire a integrarii Romaniei si sub aspect medical in Uniunea Europeana, precum si de furnizare de servicii medicale.

Art.7. Obiectivele asociatiei

7.1. Dezvoltarea continua a cunostintelor si practicii medicale in domeniul neuropatiei diabetice;
7.2. Reintegrarea sociala si recastigarea demnitatii personale, a persoanelor afectate de neuropatie diabetica;
7.3. Consilierea prin programe de educatie medicala a cadrelor medicale (medici, asistenti, psihologi) din domeniul neuropatiei diabetice;
7.4. Propuneri catre forurile competente de masuri legislative necesare pentru dezvoltarea activitatilor medicale in domeniul neuropatiei diabetice;
7.5. Organizarea de actiuni publice in tara si strainatate, de educatie, informare si prezentare de realizari in domeniul neuropatiei diabetice;
7.6. Participarea societatii si a membrilor sai la actiuni publice in tara si strainatate in domeniul medical;
7.7. Sprijinirea absolventilor de medicina cu pregatire in domeniul in neuropatiei diabetice pentru accesul pe piata muncii in sectorul de stat si privat;
7.8. Promovarea relatiilor de colaborare cu facultatile de medicina si universitati, din tara si strainatate in domeniul neuropatiei diabetice;
7.9. Organizarea de actiuni de promovare a imaginii si prestigiului pe plan national si international al activitatii medicale din Romania;
7.10. Dezvoltarea colaborarii intemationale cu organizatii similare;
7.11. Sprijinirea invatamantului profesional prin organizarea de cursuri de initiere, calificare, recalificare, postcalificare, si perfectionarea calificarii profesionale in domeniul neuropatiei diabetice;
7.12. Dezvoltarea profesionala a furnizorilor de formare profesionala in domeniul neuropatiei diabetice;
7.13. Urmarirea competentei profesionale si perfectionarea pregatirii profesionale a persoanelor angajate in activitatea medicala de neuropatie diabetica, pe tot parcursul desfasurarii activitatii;
7.14. Imbunatatirea competentelor profesionale ale cadrelor didactice, f rmatorilor si cercetatorilor in domeniul neuropatiei diabetice;
7.15. Dezvoltarea de retele parteneriale si acorduri de cooperare cu universitati, cabinete medicale particulare, policlinici, spitale publice, laboratoare de cercetare, centre de cercetare la nivel regional, national si transnational;
7.16. Colaborari cu persoane juridice, ONG-uri si persoane fizice autorizate care doresc sa sprijine in orice forma asociatia, prin schimb de informatii, publicatii, afiliere etc;
7.17. Promovarea actiunilor avand drept scop finantarea asociatiei (sponsorizari din tara si strainatate);
7.18. Derularea de activitati comerciale in scopul autofinantarii;
7.19. Oferirea de servicii medicale.

Art.8. Activitati si mijloace pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei:

8.1. Elaborarea de programe doctorale, care sa vina in sprijinul competivitatii profesionale in domeniul neuropatiei diabetice;
8.2. Activitati de consiliere in cariera, care sa faciliteze tranzitia de la scoala la viata activa profesionala in domeniul neuropatiei diabetice;
8.3. Organizarea de programe de training, stagii si targuri de joburi pentru medicii cu specialitatea de neuropatie diabetica;
8.4. Activitati de parteneriat intre universitati si ONG –uri;
8.5. Activitati de formare profesionala continua, pentru cresterea adaptabilitatii la schimbarile intervenite prin modernizarea si dezvoltarea domeniului neuropatiei diabetice;
8.6. Activitati de consiliere si orientare in cariera a persoanelor inactive, afectate de afectiuni de neuropatie diabetica, corelat cu piata muncii;
8.7. Activitati de tipul "zilele portilor deschise", "zilele carierei", in vederea cresterii accesului la invatamantul superior in domeniul neuropatiei diabetice;
8.8. Schimburi de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte, congrese, scoli de vara in domeniul neuropatiei diabetice;
8.9. Activitati de formare si de perfectionare profesionala pentru personalul care desfasoara activitati in domeniul neuropatiei diabetice, organizate la sediul asociatiei, in tara si strainatate;
8.10. Organizarea examenelor de certificare a competentelor profesionale, prin examinare pentru obtinerea certificatelor de calificare profesionala si a examenelor pentru obtinerea atestatului profesional.;
8.11. Stabilirea parteneriatelor la nivel european in domeniul dezvoltarii tratamentelor in cazul persoanelor afectate de neuropatie diabetica;
8.12. Organizarea de schimburi de experienta cu persoane juridice si fizice, care desfasoara activitati in domeniul neuropatiei diabetice;
8.13. Elaborarea de programe de pregatire profesionala in domeniul neuropatiei diabetice
8.14. Editarea de publicatii, material stiintific in format electronic sau tiparit, in domeniul neuropatiei diabetice si difuzarea lor in tara si strainatate;
8.15. Referate si alte lucrari stiintifice, prezentate la mese rotunde;
8.16. Diverse activitati de colaborare cu alte organizatii publice si private, precum si cu persoane fizice pentru a contribui la dezvoltarea activitatii medicale in domeniul neuropatiei diabetice;
8.17. Consilierea persoanelor afectate de neuropatie diabetica;
8.18. Oferirea de servicii medicale in cabinetele proprii sau aflate in parteneriat cu asociatia;
8.19. Oferirea de activitati de asistenta medicala ambulatorie la domiciliu;
8.20. Activitati comerciale in scopul exclusiv al autofinantarii:

 • invatamant in domeniu (scoli de vara, mese rotunde, simpozioane, focus grupuri);
 • editare de materiale informative si de documentare;
 • comert cu ridicata de instrumente si aparatura medicala specifica domeniului;
 • activitati de asistenta medicala la domiciliu;
 • servicii medicale in cabinete proprii sau in parteneriat cu asociatia, autorizate conform legislatiei in vigoare;
 • activitati de cercetare, dezvoltare;
 • alte servicii si activitati specifice domeniului, permise de legislatia in vigoare.CAPITOLUL III PATRIMONIUL . RESURSELE PATRIMONIALE. CHELTUELI

Art.9. Patrimoniul initial al asociatiei este suma de 1.000 RON (omie lei), depusa de catre membrii fondatori ai asociatiei, constituit din aport in bani, consemnat intr-un cont bancar, pe numele Asociatiei, care poate fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociatiei.

Art.10. Resursele patrimoniale ale asociatiei sunt:

a. cotizatiile anuale ale membrilor in cuantumul stabilit de catre Consiliul Director;
b. taxa de inscriere a noilor membri (stabilita de catre Consiliul Director);
c. donatii, sponsorizari, legate (care pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor,brevete de inventie, actiuni, titluri de valoare, imobile, terenuri, alte drepturi de creanta);
d. dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, cu respectarea dispozitiilor OG 26/2000;
e. resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
f. venituri realizate din activitati economice directe cu caracter accesoriu, care sunt in stransa legatura cu scopul asociatiei;
g. alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale din tara sau strainatate,destinate realizarii scopurilor asociatiei;
h. dividendele societatilor comerciale infiintate de catre asociatie;
i. taxe aplicate persoanelor membrii sau non-membrii ai asociatiei pentru:

 • participarea la activitati ale asociatiei;
 • includerea in listele de corespondenta;
j. alte venituri prevazute de lege:
 • Veniturile se folosesc exclusiv pentru realizarea scopurilor asociatiei
 • Asociatia poate detine in proprietate orice bunuri mobile sau imobile.
 • Fondurile banesti pot fi tinute in conturi deschise la bancile din Romania sau strainatate.

Art.11. Natura cheltuielilor asociatiei:

a. Cheltuieli aferente realizarii scopurilor Asociatiei;
b. Salarii, adaosuri si aporturi la salarii, indemnizatii, gratificatii si premii;
c. Impozite pe salarii, contributii pentru asigurari sociale si indemnizatii de somaj;
d. Procurarea de carti si publicatii de specialitate din tara si din strainatate, acces la biblioteci electronice, librarii virtuale, banci de baze de date medicale si articole medicale;
e. Cheltuieli pentru imprimate, rechizite si tiparituri;
f. Cheltuieli cu posta si telecomunicatii (inclusiv intemet);
g. Chirii si cheltuielile aferente sediului principal sau sediilor secundare (consumuri la utilitati apa, gaz, energie electrica, termica, salubrizare etc.);
h. Cheltuieli de deplasare si diurne, cheltuieli de cazare si transport in interesul Asociatiei;
i. Cheltuieli pentru publicitate;
j. Cheltuieli cu achizitionarea de materiale documentare;
k. Cheltuieli tehnico-administrative;
l. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si materiale;
m. Cheltuieli legate de organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, intalniri de lucru, reuniuni;
n. Carburanti, lubrefianti, piese de schimb, asigurari pentru mijloacele de transport;
o. Alte cheltuieli aprobate de Consiliul Director (abonamentela reviste etc.)

Cheltuielile se efectueaza in limitele prevederilor bugetare, cu respectarea conditiilor privind necesitatea, oportunitatea si economicitatea lor si cu aprobarea Consiliului Director

CAPITOLUL IV. FILIALE, REPREZENTANTE, SOCIETATI COMERCIALE. ACTIVITATI ECONOMICE

Art.12. Asociatia poate infiinta filiale cu structuri teritoriale, cu un numar de minimum 3 membri, cu organe de conducere proprii si cu patrimoniu distinct de cel al asociatiei. Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putind incheia in nume propriu acte juridice de administrare, in conditiile

Stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei.

Art.13. Asociatia poate numi reprezentanti si poate infiinta reprezentante fara personalitate juridica in tara si in strainatate

Art.14. Filialele, reprezentantele si reprezentantii Asociatiei se infiinteaza, pe baza hotararii Coinsiliului Director al Asociatiei, care are si competenta modificarii, dizolvarii, lichidarii si demiterii acestor structuri organizatorice. Filialele se constituie prin Hotararea Consiliului Director, in forma autentica sau cu data certa si personalitatea juridica se dobandeste la data inscrierii filialei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art.15. Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de Asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor Asociatiei. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopurile Asociatiei. Dizolvarea si lichidarea acestor societati comerciale se face pe baza hotararii luate de Consiliu Director.

Art.16. Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si fundatii si se poate afilia la federatii din tara sau din strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale.

Art.17. Asociatia isi poate constitui sucursale ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.

Sucursalele se constituie prin Hotarare a Consiliului Director.
Sucursalele desfasoara activitatile date in competenta lor de catre asociatie.

Art.18. Daca asociatia urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii sunt necesare autotizatii prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

CAPITOLUL V. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art.19. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt Adunarea Generala, Consiliul Director si Cenzorul

Art.20. Adunarea generala:

a. Adunarea generala este organul de conducere suprem, alcatuit din toti membrii Asociatiei.
b. Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara anual si in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie.
c. Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, prin mijloace clasice sau electronice cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii. In convocator se vor preciza locul de desfasurare, data,ora si ordinea de zi.
d. Presedentia Adunarii Generale apartine presedintelui Asociatiei, sau in lipsa acestuia vicepresedintelui, sau secretarului.
e. Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea generala cu un mandat de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit.
f. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. In caz de egalitate de voturi, Presedintele decide.
g. Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
h. La sedintele Adunarii Generale pot participa si persoane care nu sunt membrii Asociatiei, pe baza de invitatie.Invitatii nu au drept de vot.
i. Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat impotriva.
j. Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special de catre secretar.
k. Atributiile Adunarii Generale sunt:

 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
 • aproba programele anuale de activitate;
 • aproba functionarea unor activitati in scopuri economice directe;
 • analizeaza si aproba rapoartele anuale de activitate, intocmite de consiliul director;
 • modifica actul constitutiv si a statutul prin acte aditionale;
 • aproba fuziunea,divizarea sau desfiintarea Asociatiei;
 • afilierea sau retragerea din cadrul altei Asociatii, interne sau internationale;
 • alegerea si revocarea presedintelui asociatiei;
 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director, prin vot ;
 • rezolva contestatiile privind deciziile luate de catre Consiliul Director;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 • decide asupra resurselor obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
 • stabilirea cuantumului cotizatiei anuale, propus de Consiliului director;
 • hotareste asupra tuturor problemelor inteme si de interes major al Asociatiei;
 • orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Art.21. Consiliul Director:

a. Primul Consiliu Director este numit prin Actul Constitutiv al Asociatiei. Consiliul Director, reprezinta organul executiv al Asociatiei si este format dintr-un numar impar de membri, cel putin 3 (trei) membri si cel mult 9 (noua) membri, alesi de Adunarea Generala ordinara, prin vot, pentru un mandat de 4 ani. Mandatul poate fi prelungit. Poate fi ales in Consiliul Director orice persoana care este membru al asociatiei cu o varsta minima de 21 de ani.
b. Consiliul Director este format din presedinte care este si presedintele Asociatiei, 2 (doi) vicepresedinti, secretar, trezorier, director stiintific, un membru.
c. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatie in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
d. Consiliul Director exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa.
e. Consiliul Director este raspunzator pentru intreaga activitate in fata Adunarii Generale.
f. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale, in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primite.
g. Consiliul Director se intruneste la convocarea presedintelui, semestrial sau de fiecare data cand se ivesc probleme importante
h. Hotararile Consiliului Director sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti la intalnirile Consiliului, in conditiile prezentei a cel putin jumatate din numarul membrilor.Toate hotararile Consiliului Director se consemneaza intr-un registru si sunt semnate de catre presedinte si de secretarul de sedinta.
i. Consiliul Director executa hotararile Adunarii Generale, autorizeaza operatiunile financiare si incheie contractele in care Asociatia este parte contractanta si are urmatoarele atributii:

 • primirea si excluderea membrilor;
 • decizia asupra veniturilor asociatiei;
 • propunerea de membri onorifici;
 • alegerea si revocarea cenzorului – dupa caz – a membrilor comisiei de cenzori;
 • decizia de infiintarea de filiale, reprezentante, sedii secundare;
 • decizia asupra dizolvarii si lichidarii asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 • prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
 • prezinta adunarii general bilantul contabil si situatia financiara a Asociatiei:
 • prezinta proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 • prezinta proiectul programelor asociatiei;
 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • aproba organigrama si politica de personal a asociatiei ;
 • indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala

Art.22. Presedintele.

a. Primul presedinte este numit prin Actul constitutiv al Asociatiei.
b. Presedintele este ales de Adunarea Generala cu un mandat de 4 (patru) ani. Mandatul poate fi reinnoit
Atributiile presedintelui sunt:

 • Desfasoara activitatile curente ale Asociatiei intre sedintele Consiliului Director.
 • Convoaca Consiliul Director la intruniri.
 • Prezideaza sedintele Consiliului Director si Adunarea Generala.
 • Reprezinta Asociatia in justitie si in toate actele civila ale Asociatiei.

Art.23. Cenzorul

a. Asigura controlul financiar al Asociatiei.
b. Cenzorul va fi numit in cazul in care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, si poate fi o persoana din afara asociatiei. Cenzorul poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.
c. In cazul in care numarul de membri ai asociatiei va depasi 100 de persoane se va numi o comisie de cenzori, compusa din trei membri. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al Asociatiei si un expert contabil. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din comisia de cenzori.
d. Cenzorul sau comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

 • verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • asigura controlul financiar intern al asociatiei
 • intocmeste rapoarte anuale si le prezinta Adunarii generale;
 • cenzorul sau comisia de cenzori indeplineste orice atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala, in baza unui Regulament de organizare si functionare aprobat de Adunarea generala;

CAP.VI. MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art.24. Pot deveni membri ai Asociatiei persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate care sprijina moral si/sau material Asociatia.

Art.25. Activitatea Asociatiei poate fi sprijinita de orice persoana fizica sau juridica, interesata de scopul Asociatiei, indiferent de nationalitate, convingeri religioase, origine etnica, sau convingeri politice, cu conditia sa se conformeze prevederilor Statutului Asociatiei.

Art.26. In componenta Asociatiei pot face parte urmatoarele categorii de membri:

 • a. membri fondatori
 • b. membri activi
 • c. membri de onoare
Pentru a face parte din Asociatie, trebuie aprobarea Consiliului Director, care pune in discutie in sedinte cererile de adeziune prezentate. Deciziile Consiliului Director nu trebuie motivate. Consiliul Director poate decide acordarea dreptului de inscriere ca si membri si persoanelor juridice. Consiliul Director fixeaza cuantumul cotizatiei pentru fiecare categorie de membru in parte.

a. Membri fondatori sunt toti participantii la constituirea Asociatiei.
Membrii fondatori dobandesc calitatea de membru in momentul constituirii Asociatiei. Membrii fondatori nu isi pierd calitatea de membru, cu exceptia unor cazuri grave de abateri de la legislatia in vigoare.
Membrii fondatori nu sunt scutiti de plata cotizatiilor.

b. Membri activi dobandesc aceasta calitate in urma inaintarii unei cereri de inscriere catre Consiliul Director, la care se va anexa un curriculum vitae, si dovada platii plata taxei de inscriere si a cotizatiei anuale. In urma depunerii cererii, persoana in cauza va fi invitata la Adunarea generala. In caz de refuz, Consiliul Director nu este obligat sa isi motiveze decizia.

c. Membri onorifici sunt persoanele care au adus servicii deosebite Asociatiei. Acestia pot fi scutiti de plata cotizatiei conform unor hotarari ale Consiliului Director pentru fiecare caz in parte.Membrii onorifici pot fi numiti de catre Asociatie la propunerea Consiliului Director. Membrii onorifici pot fi persoane care sprijina activitatea desfasurata de Asociatie, in urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei.
Calitatea de membru onorific poate fi obtinuta si de catre un donator sau cel care intr-o forma sau alta contribuie la cresterea patrimoniului, fara a presta o activitate concreta de voluntariat in cadrul programelor asociatiei.
Membri onorifici nu au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative si de control al asociatiei.

Art.27. Drepturile membrilor cu drepturi depline ai asociatiei

a. sa participe la Adunarile Generale, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al Asociatiei;
b. sa isi exprime votul;
c. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducerea le Asociatiei ;
d. sa se retraga din Asociatie;
e. sa faca propuneri privitor la activitatea Asociatiei, folosirea fondurilor si activitatea organelor de conducere;
f. sa beneficieze de informari periodice referitoare la activitatea Asociatiei, inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia;
g. sa participe la actiunile organizate de Asociatie si sa faca propuneri catre organele de conducere ale acesteia;
h. sa semnalizeze problemele care se degaja din activitatea proprie si sa faca propuneri pentru rezolvarca acestora;
i. sa participe la dezbaterea oricaror probleme aflate pe agenda Adunarii Generale a Asociatiei;
j. sa consulte bazele de date, lucrarile, publicatiile si orice materiale de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate facilitatile tehnice oferite de aceasta;
k. sa beneficieze de programele initiate de Asociatie pentru ridicarea calitatii pregatirii profesionale;
l. sa beneficieze de toate inlesnirile si facilitatile pe care Asociatia le poate acorda membrilor sai;
m. sa primeasca sprijin moral si asistenta din partea Asociatiei in cazuri exceptionale (boala,accident,incendii, decesul sau boala grava a unui membru de familie);
n. sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului Asociatiei;
o. sa beneficieze de drepturile conferite prin prezentul Statut si de regulamentele interne ale Asociatiei.

Art.28. Obligatiile membrilor Asociatiei.

a. Sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia anuala. Sa respecte prevederile statutului, si a regulamentelor de ordine interioara ale Asociatiei;
b. sa respecte hotararile organelor de conducerea le Asociatiei;
c. sa participe la Adunarile Generale ale Asociatiei;
d. sa ia parte la dezbateri;
e. sa participe la actiunile organizate de Asociatie;
f. sa desfasoare actiuni in scopul cresterii prestigiului Asociatiei;
g. sa actioneze permanent in concordanta cu interesele generale ale Asociatiei;
h. sa fie un exemplu de conduita morala, profesionala si sociala;
i. sa sprijine Asociatia in organizarea si desfasurarea actiunilor sale;
j.sa sprijine material si moral Asociatia;
k. sa nu angajeze Asociatia in nici o activitate, fara a avea mandat din partea forurilor in drept.

Art.29. Pierderea calitatii de membru:

a. prin excludere:
Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:

 • producerea de daune si prejudicii asociatiei, morale sau materiale, prin activitatea desfasurata;
 • angajarea in activitati ce contravin scopului si obiectivelor asociatiei, specificate in prezentul statut;
 • nerespectarea hotararilor luate de catre organele de conducere ale asociatiei;
 • condamnarea pentru fapte penale;
 • neplata cotizatiei.

b. Ia cerere:
 • Membrii asociatiei pot renunta oricand la aceasta calitate printr-o cerere scrisa.
Momentul incetarii calitatii de membru este acela al depunerii si inregistrarii cererii de renuntare la secretariatual sociatiei.
c. prin deces sau prin pierderea capacitatii fizice
Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei.

Art.30. Membrii Asociatiei nu raspund personal pentru actele sau faptele acesteia.

Asociatia singura raspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse tertilor prin actele sau faptele sale.

Art.35 In materie de gestiune, raspunderea incumba membrilor Consiliului Director.

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.31. - Asociatia se dizolva si se lichideaza conform prevederilor OG 26/2000, cu modificarile ulterioare - Capitolul 9 - Dizolvarea si lichidarea:

 • a. in drept;
 • b. prin hotararea Adunarii Generale;
 • c. prin hotarare judecatoreasca.

CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE

Art.32. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale, care reglementeaza infiintarea si organizarea asociatiilor cu scop nelucrativ.

Art.33. Decizia de fuziune sau de dizolvare se ia prin hotararea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor Consiliului Director.

Art.34. Asociatia poate face parte dintr-o federatie.

Art.35. Daca veniturile obtinute depasesc cheltuielile, fondurile disponibile se vor utiliza pentru dezvoltarea bazei asociatiei, in vederea realizarii obiectivelor propuse, precum si pentru acordarea de premii si ajutoare membrilor.

Art.36. Eventualele litigii care decurg din desfasurarea activitatii legate de lichidarea A sociatiei, intre asociati si terti, vor fi solutionate pe calea amiabila. Litigiile de orice fel ramase nesolutionate pe cale amiabila, vor fi supuse judecatii instantei competente.

Art.37. Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu cele ale OG 26/2000 modificat si cu celalalte acte normative incidente.

Art.38. Prezentul statut redactat in limba romana in 8 (opt) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire, care a avut loc la sediul Asociatiei din Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 23A, jud.Cluj si intra in vigoare din data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Cluj.