Download program

Scoala de vara 2013


17-20 Iulie 2013Neuropatia diabetica


si sistemul nervos centralORGANIZATORI

 • Neurodiab - Societatea de Neuropatie Diabetică

PARTENERI

 • Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
 • Federatia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
 • Societatea de Neurologie din Romania
 • ASNER - Asociația Societatea de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România
 • SSNN - Societatea de Studiu a Neuroprotectiei si a Neuroplasticitatii

Preşedinte:
Prof. Dr. Amorin Popa

Preşedinte de onoare:
Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
Prof. Dr. Nicolae Hâncu

Vicepreşedinţi:
Conf. Dr. Ioan A. Vereşiu
Dr. Tudor D. Lupescu

Membru:
Dr. Alin Ştirban

Director știinţific:
Dr. Bogdan Florea

Secretar executiv:
Norina A. Gâvan

Consultant:
Teodora Cristescu

Comitetul știinţific:
Prof. Dr. Amorin Popa, Oradea
Conf. Dr. Ioan Vereşiu, Cluj-Napoca
Prof. Dr. Dafin Mureşanu, Cluj-Napoca
Conf. Dr. Romulus Timar, Timişoara
Prof. Dr. Doina Catrinoiu, Constanţa
Prof. Dr. Gabriela Radulian, București
Șef lucrări Dr. Raluca Popescu, Iași
Șef lucrări Dr. Eduard Catrina, București

Societatea de Neuropatie Diabetică are drept scop desfăşurarea de activităţi cu caracter medical, ştiinţific, de cercetare şi pregătire profesională în domeniul medical, de edificare, lărgire a bazei materiale ştiinţifice pentru dezvoltarea şi studiul neuropatiei diabetice în România, de promovare şi sprijinire a integrării României şi sub aspect medical în Uniunea Europeană, precum şi de furnizare de servicii medicale.

Misiunea Neurodiab
 • creşterea conştientizării problematicii neuropatiei diabetice;
 • educarea publicului şi a furnizorilor de servicii medicale;
 • sprijinirea pacienţilor prin crearea şi dezvoltarea unei platforme pentru informare, educare şi schimb de experienţe;
 • îndemnarea legislaţiei, a agenţiilor guvernamentale şi a furnizorilor de servicii medicale de a oferi acoperire adecvată, grijă şi tratament pacienţilor cu neuropatie diabetică;
 • încurajarea găsirii de resurse, a cercetării pentru înţelegerea cauzelor neuropatiei diabetice, dezvoltarea de terapii cât mai eficiente.

Lucrând împreună putem:
 • spori gradul de conştientizare în ceea ce priveşte neuropatia diabetică;
 • asigura furnizarea de asistenţă corespunzătoare;
 • promova dezvoltarea de terapii eficiente.


Program

Miercuri, 17 iulie 2013
17:00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor
19:00 Deschiderea festivă
19:30 Cina


Joi, 18 iulie 2013
09:00 Prezentare lucrări
10:30 Pauză de cafea
11:00 Prezentare lucrări
12:00 Sesiune de discuții
13:00 Pauză de prânz
14:30 Workshop
16:30 Pauză de cafea
17:00 Sesiune de comunicări ştiinţifice şi
prezentări de caz. Sesiune de discuţii.
19:00 Cina


Vineri, 19 iulie 2013
09:00 Prezentare lucrări
10:30 Pauză de cafea
11:30 Workshop
12:30 Sesiune de discuții
13:00 Pauză de prânz
14:30 Prezentare lucrări
16:00 Pauză de cafea
16:30 Prezentare lucrări
19:00 Închiderea festivă. Înmânarea
diplomelor. Premiul Neurodiab.
19:30 Cina


Sambata, 20 iulie 2013
10:00 Plecarea participantilor


Joi / Neuropatia Diabetica

Joi, 18 iulie 2013
09:00 - 09:30 PROF. DR. DOINA CATRINOIU
Diabetul zaharat şi complicaţiile cronice.
09:30 - 10:00 DR. BOGDAN FLOREA
Diagnosticul neuropatiei diabetice.
10:00 - 10:30 PROF. DR. GABRIELA RADULIAN
Tratamentul neuropatiei diabetice.
10:30 – 11:00 PAUZĂ DE CAFEA
11:00 – 12:00 PROF. DR. DAFIN MUREȘANU
Neuropatia diabetică şi sistemul nervos central.
12:00 – 13:00 SESIUNE DE DISCUȚII
13:00 – 14:15 PAUZĂ DE PRÂNZ
14:30 – 15:30 PROF. DR. IOAN BOCŞAN
Utilizarea metaanalizei în studiul neuropatiei diabetice. Abordare teoretică şi practică.
15:30 – 16:30 CONF. DR. IRINA BRUMBOIU
Utilizarea metodei de analiză a deciziei în tratamentul neuropatiei diabetice. Abordare teoretică şi practică.
16:30 – 17:00 PAUZĂ DE CAFEA
17:00 – 19:00 SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PREZENTĂRI DE CAZ. DISCUŢII.
19:00 – 22:00 CINA.


Vineri / Piciorul Diabetic

Vineri, 19 iulie 2013
09:00 – 09:30 CONF. DR. IOAN VEREŞIU
Neuropatia diabetică: factor de risc major pentru ulceraţii şi amputaţii ale membrelor inferioare.
09:30 – 10:00 ŞEF DE LUCRĂRI DR. RALUCA POPESCU
Rolul diabetologului în echipa multidisciplinară de îngrijire a piciorului diabetic.
10:00 – 10:30 DR. PAULA PAVEL
Rolul chirurgului în echipa multidisciplinară de îngrijire a piciorului diabetic.
10:30 – 11:00 PAUZĂ DE CAFEA
11:00 – 11:30 ȘEF DE LUCRĂRI DR. EDUARD CATRINA
Osteoartropatia diabetică Charcot – abordare practică.
11:00 – 11:30 DR. JULIETA CRISTESCU
Workshop: Diagnosticul neuropatiei diabetice în practica medicală. Screening-ul neuropatiei diabetice.
12:30 – 13:00 SESIUNE DE DISCUȚII
13:00 – 14:30 PAUZĂ DE PRÂNZ
14:30 – 16:00 DORIN DANCU: INSPIRES
16:00 – 16:30 PAUZĂ DE CAFEA
16:30 – 18:30 DORIN DANCU: INSPIRES
19:00 – 19:30 ÎNCHIDEREA FESTIVĂ. ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR. PREMIUL NEURODIAB.
19:00 – 22:00 CINA.


Şcoala de Vară Neurodiab 2013, aflată la ediţia a 3–a, este onorată de o prestigioasă participare şi va avea următoarele teme:
 • Neuropatia diabetică în practica clinică
 • Neuropatia diabetică şi sistemul nervos central
 • Piciorul diabetic în practica clinică


Şcoala de Vară Neurodiab se va desfăşura la Sinaia, la Hotel New Montana.

Cazarea participantilor este rezervata prin agentia de turism New Star Services, persoana de contact este Teodora Crisetscu, e-mail: scoaladevara@neurodiab.org

Vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.

Cazarea, mesele și alte cheltuieli organizatorice sunt oferite de sponsorul evenimentului. Cheltuielile aferente deplasării la Sinaia vor fi suportate de participanţi.

Numărul de locuri este limitat la 150.

În program este cuprinsă o sesiune de prezentare de cazuri.
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele prezentărilor de caz pe care le susţineţi prin intermediul poştei electronice pe adresa scoaladevara@neurodiab.org până la data de 30 iunie 2013, pentru a face posibilă selectarea acestora.

Aceia dintre participanţi ale căror prezentări de caz au fost selecţionate, vor fi anunţaţi pe site-ul web www.neurodiab.org până la data de 10 iulie 2013. Prezentarea de caz se va susţine oral printr-o prezentare în PowerPoint, cu o durată de maxim 15 minute.

Cele mai intersante 3 prezentări de caz vor fi premiate de către Comitetul Științific al Şcolii de Vară Neurodiab.

Pe adresa site-ului web al Neurodiab (www.neurodiab.org) găsiţi informaţii la zi despre activitatea Societăţii de Neuropatie Diabetică şi evenimentele organizate în anul 2013.

Şcoala de Vară este creditată de Colegiul Medicilor din România cu puncte EMC.

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Neurodiab - Societatea de Neuropatie Diabetică, în colaborare cu compania Wörwag Pharma Gmbh&Co.KG reprezentanța pentru România.

Neurodiab – Societatea de Neuropatie Diabetică
mulţumeşte tuturor celor care ne-au susţinut şi
s-au implicat în organizarea Şcolii de Vară 2013.

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

Federația Română de Diabet, Nutriție si Boli Metabolice

Societatea de Neurologie din România

ASNER - Societatea de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România

SSNN - Societatea pentru studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii

Referenţilor pentru lucrările pregătite şi prezentate

New Star Services

Chrysopeea Branding & Design

Art Communication

MGV Transilvania

Revista Medical Business

Echipa Hotelului New Montana

Echipa Wörwag Pharma România

Și tuturor participanţilor