În perioada 28 aprilie - 1 mai 2013 s-a desfăşurat la Düsseldorf, în Germania, workshop-ul PRIME 2013. Programul internaţional PRIME (Patientsand Research Interconnecting MEdicine) este o iniţiativă educaţională realizată de Institutul Profil pentru cercetare metabolică (Neuss, Germania) în cooperare cu Neurodiab - Societatea de Neuropatie Diabetică (din România) şi Asociaţia Germano-Română pentru studiul complicaţiilor diabetului (din România), sponsorizat de comania Wörwag Pharma GmbH&Co.K G, prin intermediul biroului de reprezentanţă din România.

Scopul acestui eveniment a fost de a introduce medicii rezidenţi în diabet, nutriţie şi boli metabolice, în domeniul cercetării clinice din diabet şi de a sublinia cât de strânse sunt legăturile dintre această cercetare şi nevoile pacienţilor, toate acestea bazându-se pe experienţa germană şi pe o maximă interactivitate între medicii din ambele ţări.

Participanţii la workshop au vizitat Institutul Profil pentru cercetare metabolică, precum şi o unitate specializată în tratamentul pacienţilor cu diabet, a complicaţiilor sale neurologice şi al sindromului de picior diabetic. La o altă unitate de diabet aparţinând Universităţii Heinrich-Heine din Düsseldorf au fost aprofundate noţiunile de diagnostic şi tratament din neuropatia diabetică.

Agenda manifestării a cuprins de asemenea prelegeri importante, susţinute de specialişti în domeniu, Prof. Dr. Dan Ziegler, Dr. Tim Heise, Dr. Alin Ştirban, Dr. Leona Plum, Prof. Dr. Freimut Schliess, Martina Heer (toţi din Germania) şi au inclus: date statistice de sprediabet, screening-ul diabetului şi al complicaţiilor sale, medicamente antidiabetice, configuraţia studiilor clinice, biomarkeri în cercetarea clinică din diabet, importanţa nutriţiei, investigaţii ale funcţiei vasculare, structura sistemului german de sănătate, demonstraţii ale metodelor de investigare pentru diagnosticul neuropatiei diabetice.


Dr. med. Ovidiu Alin Ştirban

Ideea acestei manifestări s-a născut din necesitatea unei legături strânse între medicii practicanţi, medicii implicaţi în cercetarea clinică şi companiile producătoare de medicamente. Istoria oricărui preparat care ajunge să fie prescris de noi începe în momentul în care noi, medicii, semnalizăm necesitatea dezvoltării unui preparat care să trateze o anumită condiţie. Companiile producătoare de medicamente dezvoltă un astfel de preparat care este supus unor studii preclinice, apoi unor studii clinice de fază 1-3 pentru a demonstra eficienţa şi siguranţa preparatului înainte de a primi acceptul de a fi comercializat. Această istorie se întinde de multe ori pe o perioadă de peste 10 ani. Condensat în 2 zile de seminarii, medicii participanţi la PRIME au avut posibilitatea să urmărească în mod virtual o astfel de dezvoltare şi în mod real o structură în măsură să însoţească un astfel de proces. Structura în cauză este este un “triumvirat” alcătuit din firma Profil (Neuss), German Diabetes Center (G DC) aparţinând Universităţii din Düsseldorf, precum şi un cabinet particular condus de către domana Dr. Helga Zeller-Stefan (Essen). Profil este un institut de cercetare unde se desfăşoară în special studii clinice de fază 1 şi 2, în GDC se desfăşoară studii de fază 2 şi 3, iar în cabinetul particular din Essen studii de fază 2 şi 3. Aici are loc şi tratamentul pacienţilor cu diabet zaharat, ceea ce încheie circuitul unui medicament.

Am dorit să prezentăm această colaborare între cele 3 centre şi companiile producătoare de medicamente (în cazul de faţă compania Wörwag) ca un model al felului în care trebuie să interacţioneze protagoniştii care au cu toţii un ţel comun: îmbunătăţirea sănătăţii şi a calităţii vieţii pacienţilor noştri.


Este extrem de îmbucurător faptul că soci etăţile medicale, profesioniştii din domeniul sănătăţii, instituţiile medicale şi companiile farmaceutice pot coopera atât de strâns şi pot crea împreună evenimente, proiecte şi programe care au ca scop îmbunătăţirea vieţii pacienţilor şi menţinerea unui standard de viaţă bun chiar şi pentru cei afectaţi de boli precum diabetul. Totodată, împărtăşirea experienţei şi a rezultatelor cazuisticii din ţări cu o puternică bază medicală este şi va fi permanent o provocare şi un sprijin pentru comunitatea medicală românească.

Acest program educaţional (PRIME 2013) şi-a atins scopul de a creşte interesul asupra neuropatiei diabetice, de a promova dezvoltarea unor terapii eficiente pentru această patologie şi de a atrage laolaltă forumuri competente în a susţine sănătatea şi principiile ei.

Motto-ul pe care Societatea de Neuropatie Diabetică îl promovează vine încă o dată în sprijinul acestor iniţiative fructuoase şi poziţionează comunicarea cu lumea medicală într-o aură pozitivă şi plină de energie: "Coming together is a beginning, Keeping together is progress, W orking together is success." Henry Ford


Lidia Arhire (Iaşi), Mădălina Mihalcea (P loieşti), Dana Ciobanu (Cluj), Mădălina Gligor (Cluj), Loredana Popa (Oradea), Delia Reureanu (Iaşi), Diana Bujor (Iaşi), Alin Ştirban (Germania), Georgiana Gall (Iaşi), Rodica Mureşan (Wörwag Pharma), Emilia Rusu (Bucureşti), Monica Grasa (Constanţa), Andreea Morosanu (Galaţi).


Câteva din impresiile participanţilor


Emilia Rusu, Bucureşti - Participarea la acest Workshop mi-a permis să-mi îmbogăţesc cunoştinţel e profesionale, să aflu noutăţi în multe din ramurile diabetului şi nutriţiei , să stabilesc contacte cu colegi din ţară şi din Germania. În pregătirea tineri lor medici este util , necesar şi de recomandat să participe la aceste manifestări pentru a beneficia de o perfecţionare continuă.

Mădălina Gligor, Cluj - Încă de la sosire o primire extrem de caldă, plină de amabilitate şi jovialitate. Participanţii, cei 12 români (mai bine zis românce, medici rezidenţi şi specialişti, din diferite oraşe ale ţării) şi cei 9 ucraineni au avut ocazia să viziteze Centrul de Diabet din Düsseldorf (astăzi Centru de Cercetare) unde oameni amabili şi binevoitori au prezentat, în cadrul unor şedinţe demonstrative, modul în care este abordat pacientul cu diabet şi, mai ales, pacientul cu polineuropatie diabetică pe riferică şi autonomă. Au fost două zile friguroase, dar în acelaşi timp frumoase, impresionante în care am cunoscut oameni noi, am schimbat păreri şi, care, cu siguranţă, şi-au lăsat amprenta atât în plan personal cât şi în cel profesional, făcându-ne, poate, să privim altfel unele lucruri şi să ajungem să spunem: „se poate”.

Loredana Popa, Oradea - Prin propriul exemplu (referenţii programului PRIME), mesajul transmis participanţi lor a fost de a susţine cercetarea clinică, de a aloca timp şi fonduri, de a pregăti experţi în domeniu, care să profite de pe urma observaţiilor dobândite în decursul activităţii clinice pentru a concepe designul unor studii de cercetare, de a se implica în studiul mecanismelor patogenetice, existând posibilitatea ulterioară de a elabora tratamente bazate pe aceste concepte. Dedicarea profesională a personalului de la PROFIL se explică prin experienţa anterioară din instituţii medical e de stat sau private, din ambulator sau secţii clinice, care a contribuit la o mai bună înţelegere a beneficiilor studiilor clinice şi aplicabi lităţii rezultatelor obţinute.

Delia Reureanu, Iaşi - Am perceput PRIME 2013 ca pe o experienţă extrem de placută şi binevenită şi organizată în detaliu. A reuşit să îmbine şi să fructifice cu succes informaţi a ştiinţifică, prezentarea unui centru de excelenţă în cercetare şi a unor centre de excelenţă în practica clinică curentă cu facilitarea relaţionării dintre medici şi deschiderea către colaborări ulterioare. O menţiune specială pentru domnul doctor Alin Ştirban pe care l-am perceput ca fiind promotorul întregului eveniment, care ne-a făcut să ne simţim bineveniţi de la început până la final şi a răspuns neobosit tuturor întrebărilor.

Georgiana Gall, Iaşi - Oportunitatea oferită prin bursa PRIME a fost ocazia conştientizării a două lucruri importante: Unul sunt imensele resurse (umane şi materiale) la gradul înalt de profesionalism implicate în elaborarea unor noi metode terapeutice în beneficiul pacientului cu diabet zaharat; iar cel de-al doi lea, este cunoaşterea unui sistem sanitar diferit, ce permite dezvoltarea unor cabinete private în care sunt compartimente diferite ce se adresează strict unor anumite complicaţii ale bolii (în cazul cabinetului vizitat - compartiment de picior diabetic) şi în care educaţi a terapeutică este arma numărul unu în profilaxia complicaţiilor cronice al e diabetului zaharat. M-a impresionat sistemul de educaţie - cu numeroase programe educaţionale implementate la nivel naţional şi cu personal mediu ultraspecializat - cu rezultate palpabil e reflectate în starea de sănătate a pacienţi lor cu diabet zaharat (statistic demonstrat printr-un procent mult mai mic al complicaţiilor cronice invalidante).

Monica Grasa, Constanţa - Cele câteva zile petrecute în cadrul acestuia au fost extrem de plăcute şi interesante, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi uman. Am fost impresionată de modul profund şi riguros al cercetării abordate în cadrul institutului DDZ, de complexitatea, profesionalismul, înaltul standard din cadrul institutului PROFIL. Am apreciat îmbinarea uimitoare dintre înalta pregătire profesională şi modestia şi degajarea fiecărui lector implicat în acest program. Pur şi simplu încântătoare a fost prezenţa Dr. Med Helga-Eufemia Zeller -Ştefan, un om de o căldură şi frumuseţe interioară deosebită. Totodată Dr. Med. Ovidiu Alin Ştirban a fost o prezenţă extrem de implicată, făcându-ne să ne simţim ca acasă. Pentru mine aceste zi le au fost pur şi simplu inspiraţionale! Este o ocazi e unică pentru un tânăr medic să pătrundă în "casa" unor oameni aflaţi la un nivel atât de înalt de pregătire.

Mădălina Mihalcea, Ploieşti - Voi începe prin a vă împărtăşi ce surpriză plăcută am avut încă de la aeroport, când am descoperit că suntem întâmpinate chiar de cel care a avut ideea acestui program. O primire caldă, cu totul diferită de altele. Şi surprizele plăcute au continuat... Cred că alegerea orăşelului Neuss pentru cazare, a fost foarte inspirată; departe de agitaţi a unui mare oraş, mi-a oferi t clipe de relaxare în Rosengarten, o privelişte frumoasă asupra Obertor, Quirinus Munster şi a... berii Alt. După-amiaza primei zile a fost şi mai interesantă, prin vizita la cabinetul din Essen. Am avut ocazia să văd cum este organizat un cabinet specializat în îngrijirea pacienţi lor cu diabet, experienţă foarte instructivă pentru mine... Reuşita acestui cabinet mi-a dat încrederea că eforturile mele de până acum sunt în direcţia bună. Mini-cabinetul pentru îngrijirea piciorului diabetic m-a făcut să visez că într-o zi vom putea şi noi să ne organizăm în acest sens, evitând astfel spitalizările lungi şi costisitoare, şi mai ales o traumă inutilă a pacientului. Cea de-a doua zi mi-a dat posibilitatea de a-i cunoaşte pe Dr. Ti m Heise, Dr. Freimut Schliess şi Dr. Martina Heer, care au avut amabilitatea de a ne împărtăşi din vasta lor experienţă în cercetarea medicală. Rigurozitatea din gândire am regăsit-o şi în organizarea centrului de cercetare Profil. Vizita la centrul Profil a fost foarte interesantă, fiind primul centru specializat în studii de faza I pe care îl văd.

Andreea Moroşanu, Galaţi - Cursul PRIME a facilitat dobândirea unor cunoştinţe foarte necesare în domeniul cercetării şi practicii diabetologice. Condiţia principală de a aplica anumite informaţii este să le afli. Rolul şi importanţa cursului practic PRIME au fost de informare l a nivel teoretic şi practic în privinţa metodelor de evaluare specifice şi precise în diabet, cu o bogată pondere a informaţiilor privind neuropati a diabetică. Este esenţial ca şi în România să se insiste pe evaluarea specifică a neuropatiei diabetice, pentru a depista cazurile fruste şi a trata/preveni agravarea acestei complicaţii . Aceste aspecte pot fi îmbunătăţite prin înfiinţarea unor cabinete sau centre specializate în investigarea şi tratarea piciorului diabetic, efectuarea de cursuri de chirurgie/microchirurgie specifice pentru piciorul diabetic, crearea de echipe specializate în tratarea acestor afecţiuni costisitoare şi invalidante, decontarea acestor servicii, şi pot aduce multe beneficii atât pacienţi lor cu diabet, cât şi sistemului de sănătate. O investiţie aparent costisitoare şi dificilă poate genera certe beneficii pe termen lung. Importanţa Cursului practic PRIME rezidă atât din complexitatea şi calitatea informaţiilor acumulate, cât şi din implicaţiile practice viitoare ale introducerii în România a unor proceduri noi, extrem de utile şi foarte necesare, în special în beneficiul persoanelor cu diabet.

Dana Ciobanu, Cluj - Iniţiativa acestui curs este foarte binevenită întrucât ne-a adus în atenţie noţiuni noi legate de cercetarea medicală şi exemplu de urmat în practica clinică curentă.

Diana Bujor, Iaşi - ... vizita la clinica Diabetes Praxis din Essen. Consider că am văzut gold standardul de îngrijire şi mai ales prevenţie în diabetul zaharat. Mi-a plăcut organizarea clinicii, existenţa compartimentului de picior şi a farmaciei cu produse speciale pentru diabetici. De asemenea mi-a rămas în minte acel perete din clinică cu istoria dispozitivelor de injectare a insulinelor. În ceea ce priveşte partea a doua legată de clinica Profil pot spune că am văzut acolo teste pe care nu am avut ocazia să le văd în România, adică: testele pentru neuropatia autonomă cardiacă, clampul euglicemic, viteza de conducere nervoasă. Am văzut partea de resurse pentru studiile de faza 1 şi 2 desfăşurate în clinică. Consider că această bursă mi-a deschis noi orizonturi şi aş fi foarte încântată dacă ar deveni o tradiţie şi ar inspira şi alţi tineri diabetologi români.
Institutul Profil pentru cercetare metabolică este un CRO privat cu experienţă vastă în studii clinice în diabet. Fondat în 1999 sub conducerea profesorului Lutz Heinemann şi a doctorului Tim Heise, şi având alături cercetători din cadrul departamentului de metabolism şi nutriţie de la Universitatea Heinrich-Heine din Düsseldorf, acest centru are puternice conexiuni cu cercetarea din diabet, punând la dispoziţie consultaţii ştiinţifice, dezvoltare de protocoale, date statistice, rapoarte medicale şi publicarea în reviste de specialitate a rezultatelor studiilor din domeniul diabetului, afecţiunilor cardiometabolice şi problemelor nutriţionale.

Baza de date este impresionantă, cuprinzând 20.000 de subiecţi activi, ce pot fi uşor identificaţi prin intermediul caracteristicilor individuale, incluzând istoricul medical, valorile de laborator şi medicaţia concomitentă.

În domeniul diabetului, Profil este foarte bine recunoscut, având peste 270 de trialuri clinice realizate pe pacienţi diabetici, dintre aceştia 50 fiind cu diabet de tip 1. Şi la nivelul publicaţiilor, experienţa îşi spune cuvântul: 360 publicaţii ştiinţifice şi peste 500 abstracte la conferinţele medicale, precum şi peste 380 prezentări orale la manifestările naţionale şi internaţionale.


Profilul ştiinţific este frumos conturat prin departamente puternice
reprezentate de personalităţi medicale


Dr. Tim Heise
Dr. Tim Heise
cu un istoric consistent de cercetare clinică în diabet şi obezitate. A publicat peste 100 de lucrări orientate predominant către medicaţia antidiabetică
Dr. Martina Heer
Dr. Martina Heer
implicată în studiile standardizate şi investigarea efectelor alimentelor şi medicamentelor asupra metabolismului.
 
Prof. Dr. med. Dan Ziegler, MD, FRCP
Prof. Dr. med. Dan Ziegler, MD, FRCPE
având ca arii de interes fiziopatologia, patologia, diagnosticul, screening-ul, prevenţi a şi tratamentul polineuropatiei diabetice, a durerii neuropatice, a neuropatiei cardiovasculare autonome, a motilităţii gastrointestinale şi a disfuncţiei erectile.
Prof. Dr. Freimut Schliess
Prof. Dr. Freimut Schliess
biochimist cu o îndelungată activitate în hepatologie experimentală şi medicină moleculară.
 
. med. Helga Eufemia Zeller-Stefan
Dr. med. Helga Eufemia Zeller-Stefan
S-a născut în 1970 la Deva, România. A absolvit în 1995 la Universitatea de Medicină, Cluj-Napoca România, iar din 2010 lucrează împreună cu Dr. med. B. Schulze Schleppinghoff la Diabetes Praxis Essen (Diabetes outpatient unit Essen). Este certificată ca şi medic specialist Medicină Internă; Diabetolog DDG; Diabetolog AEKNO; Medicină de Nutriţie BFD.

The Outpatient Diabetes Unit
Dr. Benno Schulze-Schleppinghoff and Dr. Helga Zel ler-Stefan au o lungă tradiţie în tratamentul diabetului la una dintre cel e mai mari clinici din North-Rhine Westfalia, Germania. Clinica este specializată în tratamentul diabetului de ti p 2, tratamentul piciorului diabetic şi în tratamentul cu pompă de insulină.