Interviu cu Dr. Norina Gâvan, Septembrie 2015


Secretar General al NeuRoDiab – Societatea de Neuropatie Diabetică

În 2015 a avut loc primul curs de Formatori în domeniul Podiatriei. Care a fost scopul acestui curs?

Cursul de Formatori în domeniul Podiatriei reprezintă un pas deosebit de important în legătură cu obiectivul pe care Asociația de Podiatrie și l-a stabilit, mai precis, acela de a pune bazele acestei specialități medicale noi și, implicit, de a crea meseria de podiatru. Pregătirea unor formatori în Podiatrie este condiția esențială pentru a putea implementa programul de educație adresat asistenților medicali în vederea obținerii competenței în podiatrie şi mai târziu, a specializării în podiatrie. Acest program de educație a asistenţilor medicali estimăm că îl vom demara în primăvara anului 2016. Au trecut câteva luni de la lansarea Asociației de Podiatrie și ne bucurăm că am reușit să facem pași concreți pentru Podiatrie în România. Acest pas va avea influență directă în îmbunătățirea îngrijirii persoanelor cu diabet zaharat, pentru prevenirea complicațiilor de picior diabetic. Pe lângă acest aspect, cursul de formatori înseamnă și deschiderea unor noi perspective profesionale, atât pentru viitorii formatori, cât mai ales pentru cadrele medicale care vor obține competența sau se vor specializa în podiatrie.

Ce ne puteţi spune despre misiunea şi obiectivele Asociaţiei de Podiatrie?

Asociaţia de Podiatrie are ca misiune promovarea şi dezvoltarea specializării medicale de podiatrie în rândul personalului mediu sanitar, promovarea şi dezvoltarea meseriei de podiatru, promovarea şi dezvoltarea culturii de îngrijire a picioarelor la persoanele cu diabet zaharat, ca şi promovarea şi dezvoltarea culturii de îngrijire a picioarelor în rândul populaţiei. Podiatrul este elementul cheie în echipa multidisciplinară de îngrijire a piciorului diabetic. Amputaţiile pot fi reduse numai atunci când echipa de îngrijire a piciorului diabetic include şi un podiatru. Meseria de podiatru trebuie să fie reglementată guvernamental. În multe ţări este o urgenţă critică în stabilirea unui program de training pentru podiatrii. Este obligatorie stabilirea unui minim de competenţe profesionale şi echipamente necesare unui podiatru. Un pas important în viitorul acestei meserii este elaborarea unui ghid de bună practică în managementul piciorului diabetic, ca şi educarea asistentelor medicale specializate în podiatrie. Obiectivele Asociaţiei de Podiatrie constau în: susţinerea şi promovarea activităţilor medicale de instruire, de educaţie, de cercetare şi dezvoltare pentru prevenţia şi managementul piciorului diabetic, promovarea comunicării şi cooperării între asociaţiile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul sănătăţii, aparaturii medicale, schimbul de informaţii în domeniul sănătăţii, cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, editarea şi tiparirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activităţile desfăşurate, organizarea de simpozioane şi acţiuni educaţionale pentru pregătire profesională, atragerea şi utilizarea de surse financiare, derularea de programe de sprijinire a activităţilor medicale, de dezvoltare şi de cercetare pentru prevenţia şi managementul piciorului diabetic.

Ştim că sunteţi membru al Grupului Internațional de Lucru pentru Piciorul Diabetic al Federației Internaționale de Diabet. Ce ne puteţi spune despre această organizaţie?

Grupul Internaţional de Lucru pentru Piciorul Diabetic din cadrul IDF (International Diabetes Federation) are misiunea de a crea conştientizarea patologiei şi de a îmbunătăţi prevenirea şi managementul piciorului diabetic. A fost înfiinţat în 1996 şi obiectivele sale sunt informarea populaţiei despre extinderea problemelor piciorului diabetic în lume, convingerea populaţiei prin acţiuni posibile şi permisive, crearea de ghiduri pentru prevenirea şi managementul piciorului diabetic precum şi atenţionarea populaţiei despre consecinţele lipsei de acţiune referitor la piciorul diabetic. Activităţile sale constau în implementarea de programe: de la Step by Step (program de educaţie pentru echipa de medic-asistent medical) la cursurile Train the Foot Trainer (program de curs pentru formatori) şi programul de îngrijire a piciorului diabetic dedicat asistenţilor medicali. Asociaţia de Podiatrie are acces la toate aceste programe, atât din punct de vedere al conţinutului curriculei cât şi referitor la directa îndrumare logistică legată de modalitatea de organizare a acestora. Asociaţia de Podiatrie se obligă, în mod activ, să facă periodic rapoarte referitoare la modalitatea de implementare şi dezvoltare în România a tuturor programelor pentru care primeşte sprijin.