Bursele 20188th European teaching course on neurorehabilitation RoNeuro Brain Days


29 June - 1 July, 2018 | Europa Hotel | Eforie Nord | Romania

13th International summer school of neurology


1 July - 5 July, 2018 | Europa Hotel | Eforie Nord | Romania

Application Form
Flyer


Bursa Neurodiab constă în sponsorizarea participării la Cursurile organizate de International School of Neurology în perioada 29 iunie – 5 iulie 2018, la Eforie Nord.


Proiectul constă în oferirea a 10 burse, sub formă de burse de dezvoltare profesională, acoperind toate costurile legate de participarea la cursurile mai sus menţionate.

Scopul acestor burse este de a oferi posibilitatea tinerilor medici (rezidenţi şi specialişti) de a învăţa de la experţii internaţionali în domeniu, de a își îmbunătăți și actualiza cunoștințele medicale pentru a fi folosite în practica medicală clinică.

Pot aplica pentru obţinerea bursei Neurodiab:
  • Rezidenţi în specialitatățile neurologie și diabet, nutriție și boli metabolice
  • Rezidenţi în an de rezidenţiat II – V
  • Medici specialişti în anul I – III de specialitate
  • Aplicanţii trebuie să fie membri Neurodiab cu cotizaţia plătită la zi.


Află cum poţi deveni membru Neurodiab accesând www.neurodiab.org secţiunea membri. https://www.neurodiab.org/ro/membri

În vederea selectării aplicaţiei vă rugăm să descărcaţi de pe site-ul www.neurodiab.org, fişierul word dedicat acesteia şi să completaţi atent şi în limba engleză toate cerinţele trecute în fişierul de aplicaţie.

După completarea fişierului, aplicaţia se va trimite sub forma unui mesaj electronic, recomandat în format pdf, la adresa de e-mail: secretariat@neurodiab.org, cu menţiunea la subiectul mesajului – Aplicaţie Bursa Neurodiab 2018 – Nume şi prenume aplicant.

Vor fi luate în considerare numai aplicaţiile complete şi trimise în termenul limită. Termenul limită de trimitere a aplicaţiilor este 20 mai 2018.

Selecţia bursierilor se va face de către Comitetul Ştiinţific al Societăţii de Neuropatie Diabetică. Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul www.neurodiab.org până la data de 03 iunie 2018. Bursierii selecţionaţi vor fi anunţaţi prin e-mail.

Cursurile se desfășoară la Hotel Europa în Eforie Nord.

Cursurile se desfăşoară în limba engleză. Nu există posibilitatea unei traduceri simultane în limba română. De aceea este necesar ca aplicanţii să aibă un nivel ridicat al cunoştiinţelor de limbă engleză, în special a cunoştiinţelor medicale în limba engleză.Cursul este acreditat de Consiliul European de Acreditare pentru Educaţie Medicală Continuă (EACCME).

Cursul de educaţie postuniversitară este organizat regulat, în fiecare an, sub directa îndrumare a Prof. Dr. Dafin Mureșanu. Scopul cursurilor organizate de International School of Neurology este de a ajuta toți specialiștii din neurologie și nu numai, în managementul afecțiunilor neurologice sub toate aspectele ridicate de această patologie.

Comitetul de organizare, condus de Prof. Dr. Dafin Mureșanu, s-a străduit să realizeze un program care să acopere toate domeniile esenţiale şi toate noutăţile legate de neurologia de azi. Participanţii la curs vor avea o unică posibilitate de a-i audia şi de a discuta cu proeminente personalităţi internaționale din domeniul neurologiei, cu cercetători în domeniu, într-o atmosferă informală, pe tot parcusul comunicărilor orale, precum şi a workshopurilor organizate. În cadrul acestui program educațional se realizează o secțiune destinată neurologiei și abordarea din perspectiva neuropatiei diabetice.

"Întâlniri cum sunt cursurile educaţionale postuniversitare SSNN[1] sunt într-adevăr necesare şi aşteptate de profesioniştii în domeniul neurologiei din ziua de azi, din întreaga lume – în ciuda dezvoltării incredibil de rapide, a accesibilităţii la informaţiile de ultimă oră prin internet. Contactul personal între clinicieni, schimbul direct de opinii nu va putea fi niciodată înlocuit de inovaţiile tehnice din comunicare."
Mult succes! Prof. Dr. Gabriela Radulian, Preşedinte Neurodiab

Proiectul este susţinut de compania farmaceutică Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, prin Reprezentanţa pentru România.


1. SSNN, Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității, este o organizație științifică care se ocupă de cercetarea fundamentală și clinică, facilitând creearea unui forum de discuții care să contribuie la o mai bună înțelegere a proceselor biologice de bază endogene și, în consecință, la dezvoltarea strategiilor farmacologice și non-farmacologice pentru manipularea pozitivă a neurotroficității, neuroprotecției, neuroplasticității și neurogenezei. De asemenea, organizația este implicată în proiecte educaționale postuniversitare, cu scopul de a crea punți între comunitatea academică, cercetători și practicieni.