Alegeri NeuroDiab 201720 IULIE 2017, ora 18:30
Hotel New Montana, Sinaia, RomaniaConform Statutului Societății de Neuropatie Diabetică – NeuroDiab, în acest an va avea loc Adunarea Generală NeuroDiab având următoarea ordine de zi:
 • Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației Societății de Neuropatie Diabetică (pe mai departe, NeuroDiab) - pentru mandatul 2017 – 2021. Se vor alege maximum 3 (trei) membri.
 • Alegerea Președintelui Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Vicepreședinților Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021. Se vor alege maximum doi (doi) vicepreședinți.
 • Alegerea Secretarului General Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Directorului Științific al Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Trezorierului Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Excluderea membrilor care, deși au fost notificați cu privire la plata cotizației restante față de Neurodiab, nu au achitat respectivele cotizațiile restante până la data de 05.07.2017.


În privința alegerilor, în cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică, pot participa numai membrii Societății care au obținut calitatea de membru până la data de 15 iulie 2017 și care au taxa de membru achitată la zi.

Alegerile vor avea loc în cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică, care se va reuni în data de 20 iulie 2017, ora 18:30, în cadrul Școlii de Vară NeuroDiab.

Mandatul noului Consiliu Director al Societății de Neuropatie Diabetică va intra în vigoare după încheierea alegerilor din cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică, din data de 20 iulie 2017.

Convocator

Consiliul Director al Asociației Societatea de Neuropatie Diabetica (pe mai departe, NeuroDiab), în temeiul art. 20 lit. c) din Statutul NeuroDiab, convoacă, prin intermediul prezentului miloc electronic, Adunarea Generală a Neurodiab în data de 20.07.2017, ora 18:30, în sala de conferințe a Hotelui New Montana din Sinaia.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Neurodiab este următoarea
 • Alegerea membrilor Consiliului Director al Asociației Societății de Neuropatie Diabetică (pe mai departe, NeuroDiab) - pentru mandatul 2017 – 2021. Se vor alege maximum 3 (trei) membri.
 • Alegerea Președintelui Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Vicepreședinților Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021. Se vor alege maximum doi (doi) vicepreședinți.
 • Alegerea Secretarului General Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Directorului Științific al Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Alegerea Trezorierului Neurodiab – pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Excluderea membrilor care, deși au fost notificați cu privire la plata cotizației restante față de Neurodiab, nu au achitat respectivele cotizațiile restante până la data de 05.07.2017.

Regulamentul desfășurării procedurilor de alegeri menționate la punctele 1-6 de mai sus este disponibil și poate fi consultat pe site-ul Neurodiab, la adresa https://www.neurodiab.org/ro/alegeri_neurodiab_2017.aspx.
Regulament

Alegeri Președinte:
 • Președintele Societății de Neuropatie Diabetică este ales de Adunarea Generală a Societății de Neuropatie Diabetică, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
 • Pentru poziția de președinte al Societății de Neuropatie Diabetică poate candida orice membru activ, cu drepturi depline, al Societății, cu vârsta minimă de 21 de ani.
 • Pentru înscrierea candidaturii la funcția de Președinte al Societății de Neuropatie Diabetică candidații trebuie să depună un dosar, care să conțină:
  • Scrisoare de intenție
  • CV cu poză
  • Plan de management
 • Candidaturile se depun electronic, pe siteul www.neurodiab.org, secțiunea Depunere candidaturi, până la data de 10 iulie 2017, inclusiv.
 • Candidaturile incomplete nu vor fi luate în considerare.
 • După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, acestea vor fi evaluate de către o Comisie desemnată pentru validarea acestora, în perioada 11-14 iulie 2017. Candidaturile validate vor fi publicate pe siteul Societății de Neuropatie Diabetică, www.neurodiab.org, la secțiunea Candidati, în data de 14 iulie 2017.
 • Toți candidații validați își vor putea susține Planul de Management în cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică care se va reuni în data de 20 iulie 2017, în cadrul Școlii de Vară NeuroDiab.
 • Ulterior, în cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică, din data de 20 iulie 2017, va avea loc votul pentru alegerea Președintelui Societății.
 • Alegerea Președintelui Societății de Neuropatie Diabetică se face cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
 • Accesul în cadrul Adunării Generale se va face pe baze de liste de participare exclusiv a membrilor Societății de Neuropatie Diabetică.
 • Rezultatele alegerilor vor fi comunicate după numărarea voturilor, la finalul Adunării Generale, pe siteul Societății de Neuropatie Diabetică, la secțiunea Alegeri NeuroDiab 2017

Alegeri Consiliu Director:
 • Consiliul Director al Societății de Neuropatie Diabetică este ales de Adunarea Generală a Societății de Neuropatie Diabetică, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit.
 • Consiliul Director al Societății de Neuropatie Diabetică este format din:
  • Președinte (este și președintele Societății)
  • Vicepreședinți (2)
  • Secretar General
  • Director Științific
  • Trezorier
  • Membrii (max. 3)
 • Poate fi ales în Consiliul Director al Societății de Neuropatie Diabetică orice membru activ, cu drepturi depline al Societății, cu vârsta minimă de 21 de ani.
 • Pentru înscrierea candidaturii la funcția de membru al Comitetului Director al Societății de Neuropatie Diabetică, candidații trebuie să depună un dosar, care să conțină:
  • Scrisoare de intenție
  • CV cu poză
  • Stipularea funcției din cadrul Comitetului Director pentru care candidează
 • Candidaturile se depun electronic, pe siteul www.neurodiab.org, secțiunea Depunere candidaturi, până la data de 10 iulie 2017, inclusiv.
 • Candidaturile incomplete nu vor fi luate în considerare.
 • După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, acestea vor fi evaluate de către o Comisie desemnată pentru validarea acestora, în perioada 11-14 iulie 2017. Candidaturile validate vor fi publicate pe siteul Societății de Neuropatie Diabetică, www.neurodiab.org, la secțiunea Candidati, în data de 14 iulie 2017.
 • Alegerea Consiliului Director al Societății de Neuropatie Diabetică se face prin vot, în cadrul Adunării Generale a Societății de Neuropatie Diabetică, care se va reuni în data de 20 iulie 2017, în cadrulȘcolii de Vară NeuroDiab.
 • Alegerea Consiliului Director al Societății de Neuropatie Diabetică se face cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
 • Accesul în cadrul Adunării Generale se va face pe baze de liste de participare exclusiv a membrilor Societății de Neuropatie Diabetică.
 • Rezultatele alegerilor vor fi comunicate după numărarea voturilor, la finalul Adunării Generale, pe siteul Societății de Neuropatie Diabetică, la secțiunea Alegeri NeuroDiab 2017
 • În cazul în care nu se depun candidaturi pentru anumite poziții, acestea vor fi stabilite pe loc, în cadrul Adunării Generale, prin hotărârea și votul membrilor prezenți ai Adunării Generale